Số Chuẩn 247

SoChuan247.Top

Chốt Số Combo: btl stl xiên Cao Cấp
2.19K

Soi Cầu Chốt Số Combo

Liên Hệ ZaLo : 0334.259.719
Phí Dịch Vụ ( 1.500.000.. Vnđ )
Hộ Trợ Thẻ : Viettel – Vinaphone – Gate
► Thời gian lấy số từ 08h00 -> 18h00 mỗi ngày.

 

SOI CẦU COMBO VÍP MIỀN BẮC

 

• Ngày 15/11/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 76 → trượt
• Song thủ lô : 26 62 → ăn lô 62
• Xiên 2 : 64 83 → ăn lô 83

 

• Ngày 14/11/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 75 → ăn lô 75
• Song thủ lô : 39 93 → ăn lô 39
• Xiên 2 : 60 86 → trượt
• Ngày 13/11/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 18 → trượt
• Song thủ lô : 48 84 → ăn lô 48
• Xiên 2 : 39 96 → trượt

 

• Ngày 12/11/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 71 → trượt
• Song thủ lô : 78 87 → ăn lô 87
• Xiên 2 : 64 97 → ăn xiên
• Ngày 11/11/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 65 → trượt
• Song thủ lô : 28 82 → ăn lô 82
• Xiên 2 : 29 80 → ăn lô 80

 

• Ngày 09/11/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 96 → ăn lô 96
• Song thủ lô : 38 83 → trượt
• Xiên 2 : 72 95 → trượt
• Ngày 08/11/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 59 → trượt
• Song thủ lô : 28 82 → ăn lô 82
• Xiên 2 : 16 78 → trượt

 

• Ngày 07/11/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 65 → trượt
• Song thủ lô : 28 82 → ăn lô 28
• Xiên 2 : 58 90 → ăn xiên

 

• Ngày 06/11/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 38 → ăn lô 38×2
• Song thủ lô : 47 74 → trượt
• Xiên 2 : 54 98 → trượt
• Ngày 04/11/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 54 → trượt
• Song thủ lô : 38 83 → trượt
• Xiên 2 : 27 89 → trượt

 

• Ngày 03/11/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 73→ trượt
• Song thủ lô : 56 65 → ăn lô 56
• Xiên 2 : 28 87 → ăn lô 87

 

• Ngày 01/11/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 60 → trượt
• Song thủ lô : 19 91 → ăn lô 91
• Xiên 2 : 35 85 → ăn lô 35
• Ngày 31/10/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 76 → ăn lô 76
• Song thủ lô : 32 23 → trượt
• Xiên 2 : 17 98 → ăn lô 98
• Ngày 30/10/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 58 → trượt
• Song thủ lô : 56 65 → ăn lô 56
• Xiên 2 : 72 80 → trượt
• Ngày 29/10/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 26 → ăn lô 26 
• Song thủ lô : 69 96 → ăn lô 96
• Xiên 2 : 54 61 → ăn xiên
• Ngày 28/10/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 70 → trượt
• Song thủ lô : 18 81 → trượt
• Xiên 2 : 26 89 → ăn lô 89

 

• Ngày 27/10/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 70 → trượt
• Song thủ lô : 28 82 → ăn lô 82
• Xiên 2 : 50 95 → ăn xiên
• Ngày 26/10/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 68  → ăn lô 68
• Song thủ lô : 45 54 → ăn lô 54
• Xiên 2 : 58 69 → trượt
• Ngày 25/10/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 63 → trượt
• Song thủ lô : 79 97 → ăn lô 79
• Xiên 2 : 56 80 → ăn lô 80
• Ngày 24/10/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 70 → trượt
• Song thủ lô : 65 56 → ăn lô 65 
• Xiên 2 : 38 95 → trượt
• Ngày 23/10/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 62 → ăn lô  62
• Song thủ lô : 67 76 → trượt
• Xiên 2 : 58 97 → trượt
• Ngày 22/10/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 85 → trượt
• Song thủ lô : 78 87 → trượt
• Xiên 2 : 32 96 → ăn xiên
• Ngày 21/10/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 85 → trượt
• Song thủ lô : 39 93 → ăn lô 93
• Xiên 2 : 62 94 → ăn lô 94
• Ngày 20/10/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 72 → trượt
• Song thủ lô : 06 60 → ăn lô 60×2
• Xiên 2 : 83 89 → ăn lô 89
• Ngày 19/10/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 73 → ăn lô 73 
• Song thủ lô : 46 64 → ăn lô 46
• Xiên 2 : 29 81 → ăn lô 81
• Ngày 18/10/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 63 → trượt
• Song thủ lô : 19 91→ ăn lô 91
• Xiên 2 : 32 98 → ăn lô 98
• Ngày 17/10/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 82 → trượt
• Song thủ lô : 36 63 → trượt
• Xiên 2 : 56 83 → ăn xiên
• Ngày 16/10/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 80 → ăn lô 80
• Song thủ lô : 29 92 → ăn lô 29×3
• Xiên 2 : 48 79 → trượt
• Ngày 15/10/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 83 → trượt
• Song thủ lô : 68 86 → ăn lô 86
• Xiên 2 : 29 75 → ăn xiên
• Ngày 14/10/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 75 → trượt
• Song thủ lô : 16 61 → ăn lô 61 
• Xiên 2 : 35 80 → ăn lô 80
• Ngày 13/10/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 64 → trượt
• Song thủ lô : 37 81 → trượt
• Xiên 2 : 57 89 → trượt
• Ngày 11/10/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 64 → trượt
• Song thủ lô : 28 82 → ăn lô 82
• Xiên 2 : 06 93 → ăn xiên
• Ngày 10/10/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 60 → trượt
• Song thủ lô : 57 75 → ăn lô 75
• Xiên 2 : 67 98 → ăn xiên
• Ngày 09/10/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 76 → ăn lô 76
• Song thủ lô : 37 73 → trượt
• Xiên 2 : 28 97 → ăn lô 28
• Ngày 08/10/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 76 → trượt
• Song thủ lô : 27 72 →  trượt
• Xiên 2 : 46 98 → ăn lô 46
• Ngày 07/10/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 70 → ăn lô 70
• Song thủ lô : 06 60 → ăn lô 06
• Xiên 2 : 63 87 → ăn lô 87
• Ngày 06/10/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 71 → trượt
• Song thủ lô : 45 54 → trượt
• Xiên 2 : 67 89 → trượt
• Ngày 05/10/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 62 → trượt
• Song thủ lô : 19 91 → ăn lô 91
• Xiên 2 : 79 83 → ăn lô 79
• Ngày 04/10/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 75 → trượt
• Song thủ lô : 25 52 → ăn lô 52
• Xiên 2 : 39 93 → ăn lô 39 93
• Ngày 03/10/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 72 → ăn lô 72 
• Song thủ lô : 48 84 → trượt
• Xiên 2 : 26 93 → trượt
• Ngày 02/10/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 82 → trượt
• Song thủ lô : 06 60 → ăn lô 60
• Xiên 2 : 19 91 → ăn lô 91
• Ngày 01/10/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 72 → trượt
• Song thủ lô : 26 62 → trượt
• Xiên 2 : 71 59 → ăn xiên
• Ngày 29/09/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô :  81 → ăn lô 81
• Song thủ lô : 19 91 → ăn lô 19
• Xiên 2 : 74 32 → ăn lô 32
• Ngày 28/09/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 69 → ăn lô 69
• Song thủ lô : 27 72→ trượt
• Xiên 2 : 17 93 → ăn lô 17
• Ngày 27/09/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 85 → ăn lô 85
• Song thủ lô : 39 93 → trượt
• Xiên 2 : 40 82 → trượt
• Ngày 26/09/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 70 → trượt
• Song thủ lô : 56 65 → trượt
• Xiên 2 : 36 80 → ăn xiên
• Ngày 25/09/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 61→ ăn lô 61
• Song thủ lô : 48 84 → ăn lô 48
• Xiên 2 : 36 93 → ăn lô 93
• Ngày 14/09/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 68 → ăn lô  68
• Song thủ lô : 46 64 → trượt
• Xiên 2 : 73 89 → ăn lô 89
• Ngày 13/09/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 61 → trượt
• Song thủ lô : 59 95 → ăn lô 59
• Xiên 2 : 73 96→ trượt
• Ngày 12/09/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 45 → trượt
• Song thủ lô : 27 72 → ăn lô 27 72
• Xiên 2 : 63 92 → ăn lô 63
• Ngày 11/09/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 60 → trượt
• Song thủ lô : 23 32 → ăn lô 23×2
• Xiên 2 : 18 93 → ăn lô 93
• Ngày 10/09/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 75 → ăn lô 75
• Song thủ lô : 23 32 → ăn lô 32
• Xiên 2 : 26 89 → ăn lô 26
• Ngày 09/09/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 45 → trượt
• Song thủ lô : 19 91 → ăn lô 91
• Xiên 2 : 67 94 → trượt
• Ngày 08/09/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 91 → ăn lô  91
• Song thủ lô : 23 32  → ăn lô 23
• Xiên 2 : 65 95 → trượt
• Ngày 07/09/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 61 → trượt
• Song thủ lô : 34 43 → ăn lô 43
• Xiên 2 : 63 97 → ăn xiên
• Ngày 06/09/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 65 → trượt
• Song thủ lô : 26 62 → trượt
• Xiên 2 : 59 78 → ăn xiên
• Ngày 05/09/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 65 → trượt
• Song thủ lô : 38 83 → ăn lô 38
• Xiên 2 : 26 98 → trượt
• Ngày 04/09/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 76 → trượt
• Song thủ lô : 23 32 → ăn lô 23 32
• Xiên 2 : 56 93 → ăn lô 56
• Ngày 03/09/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 78 → trượt
• Song thủ lô : 46 64 → ăn lô 64
• Xiên 2 : 08 82 → ăn xiên
• Ngày 31/08/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 81 → ăn lô 81
• Song thủ lô : 67 76  → trượt
• Xiên 2 : 38 79 → trượt
• Ngày 30/08/2023 combo vip miền bắc
• Bạch thủ lô : 74 → ăn lô 74
• Song thủ lô : 95 59 → trượt
• Xiên 2 : 26 38→ ăn lô  26
• Ngày 29/08/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 84 → trượt
• Song thủ lô : 68 86 → ăn lô 86×2
• Xiên 2 : 38 71 → ăn lô 71
• Ngày 28/08/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 73 → ăn lô  73
• Song thủ lô : 18 81 → trượt
• Xiên 2 : 45 89 → ăn lô 45×2
• Ngày 26/08/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 68 → trượt
• Song thủ lô : 67 76 → ăn lô 76
• Xiên 2 : 27 85 → ăn lô 85
• Ngày 25/08/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 76 → trượt
• Song thủ lô : 38 83 → trượt
• Xiên 2 : 61 84 → ăn lô 84×2
• Ngày 24/08/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 09 → ăn lô 09
• Song thủ lô : 67 76 → ăn lô 67
• Xiên 2 : 37 93 → ăn lô 93
• Ngày 23/08/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 61 → trượt
• Song thủ lô : 36 63 → ăn lô 63
• Xiên 2 : 18 95 → ăn lô 18
• Ngày 22/08/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 87 → trượt
• Song thủ lô : 27 72 → ăn lô 72
• Xiên 2 : 17 73 → ăn lô 73
• Ngày 21/08/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 50 → trượt
• Song thủ lô : 68 86 → trượt
• Xiên 2 : 26 84 → trượt
• Ngày 20/08/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 85 → ăn lô  85
• Song thủ lô : 68 86 → trượt
• Xiên 2 : 32 94 → ăn lô 32
• Ngày 19/08/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 76 → ăn lô 76
• Song thủ lô : 26 62 → ăn lô 62
• Xiên 2 : 65 71 → ăn lô 71
• Ngày 18/08/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 61 → trượt
• Song thủ lô : 19 91 → ăn lô 91
• Xiên 2 : 38 71 → trượt
• Ngày 17/08/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 85 → trượt
• Song thủ lô : 72 27 → ăn lô 27
• Xiên 2 : 50 84 → ăn lô 84×2
• Ngày 16/08/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 73 → ăn lô 73
• Song thủ lô : 27 72→ ăn lô 72 
• Xiên 2 : 61 79 → ăn lô 79
• Ngày 15/08/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 67 → ăn lô 67
• Song thủ lô : 38 83 → trượt
• Xiên 2 : 26 87 → ăn lô 26
• Ngày 14/08/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 64 → trượt
• Song thủ lô : 56 65 → trượt
• Xiên 2 : 38 90 → ăn lô 38

 

• Ngày 13/08/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 74 → trượt
• Song thủ lô : 39 93 → ăn lô 39
• Xiên 2 : 26 70 → ăn xiên

 

• Ngày 12/08/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 37 → ăn lô  37
• Song thủ lô : 32 23 → ăn lô 32×2 
• Xiên 2 : 16 90 → trượt
• Ngày 11/08/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 83 → ăn lô  83
• Song thủ lô : 60 06 → trượt
• Xiên 2 : 17 90 → ăn lô 17
• Ngày 10/08/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 52 → trượt
• Song thủ lô : 48 84 → ăn lô 48
• Xiên 2 : 67 98 → ăn lô 67
• Ngày 09/08/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 65 → trượt
• Song thủ lô : 89 98 → ăn lô 89
• Xiên 2 : 36 86 → ăn lô 36×2

 

• Ngày 08/08/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 60 → trượt
• Song thủ lô : 54 45 → ăn lô 54
• Xiên 2 : 38 62 → trượt

 

• Ngày 07/08/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 95 → trượt
• Song thủ lô : 34 43 → ăn lô 34
• Xiên 2 : 79 84 → ăn lô 79
• Ngày 06/08/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 76 → trượt
• Song thủ lô : 42 24 → ăn lô 42 
• Xiên 2 : 80 96 → trượt

 

• Ngày 05/08/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 89 → ăn lô 89
• Song thủ lô : 48 84 → ăn lô 48
• Xiên 2 : 60 65 → ăn lô 60

 

• Ngày 04/08/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 73 → ăn lô 73
• Song thủ lô : 39 93 → trượt
• Xiên 2 : 54 85 → trượt
• Ngày 03/08/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 84 → trượt
• Song thủ lô : 46 64 → ăn lô 64
• Xiên 2 : 76 88 → ăn lô 88

 

• Ngày 02/08/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 84 → trượt
• Song thủ lô : 34 43 → ăn lô 43
• Xiên 2 : 27 59 → ăn lô 59

 

• Ngày 01/08/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 84 → trượt
• Song thủ lô : 29 92 → trượt
• Xiên 2 : 61 75 → ăn lô 61

 

• Ngày 31/07/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 59 → trượt
• Song thủ lô : 29 92 → trượt
• Xiên 2 : 83 90 → ăn xiên

 

• Ngày 30/07/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 86 → ăn lô 86
• Song thủ lô : 76 67 → trượt
• Xiên 2 : 81 78 → ăn lô 81
• Ngày 29/07/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 38 → trượt
• Song thủ lô : 46 64 → ăn lô 46
• Xiên 2 : 37 85 → ăn lô 85
• Ngày 28/07/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 73 → trượt
• Song thủ lô : 38 83 → ăn lô 38 83
• Xiên 2 : 28 93 → ăn xiên
• Ngày 27/07/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 86 → trượt
• Song thủ lô : 34 43 → ăn lô 34
• Xiên 2 : 28 59 → ăn lô 28
• Ngày 26/07/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 70 → trượt
• Song thủ lô : 38 83 → trượt
• Xiên 2 : 26 94 → ăn lô 94×2
• Ngày 25/07/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 70 → trượt
• Song thủ lô : 39 93 → trượt
• Xiên 2 : 56 79 → ăn lô 56
• Ngày 24/07/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 66 → ăn lô 66
• Song thủ lô : 26 62 → ăn lô 26 62
• Xiên 2 : 75 98 → trượt
• Ngày 23/07/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 84 → trượt
• Song thủ lô : 39 93 → ăn lô 93
• Xiên 2 : 32 71 → ăn lô 71
• Ngày 22/07/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 16 → trượt
• Song thủ lô : 38 83 → ăn lô 83
• Xiên 2 : 59 73 → trượt
• Ngày 21/07/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 84 → trượt
• Song thủ lô : 26 62 → ăn lô 26×3
• Xiên 2 : 28 95 → ăn lô 95
• Ngày 20/07/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô :  64 → trượt
• Song thủ lô : 29 92 → trượt
• Xiên 2 : 08 79 → ăn lô 08×3
• Ngày 19/07/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 78 → trượt
• Song thủ lô : 34 43 → ăn lô 43
• Xiên 2 : 18 95 → ăn lô 18
• Ngày 18/07/2023 combo vip miền bắc 
• Bạch thủ lô : 72 → trượt
• Song thủ lô : 08 80 → ăn lô 80
• Xiên 2 : 37 98 → ăn lô 98
Cùng chuyên mục
Soi Cầu Combo Lô 4 số + 2 đầu đề Soi Cầu Combo Lô 4 số + 2 đầu đề
Soi Cầu Dàn Lô 10 Số Miền Bắc Soi Cầu Dàn Lô 10 Số Miền Bắc
Cầu Lô 6 Số Miền Bắc Cầu Lô 6 Số Miền Bắc