Số Chuẩn 247

SoChuan247.Top

Soi Cầu Combo Lô 4 số + 2 đầu đề
1.45K

Soi cầu dàn lô 4 số  miền bắc chính xác nhất mỗi ngày. Trước tiên mình xin khẳng định ngay, mọi phương pháp bắt lô đề. Đều phải dựa trên xác suất thống kê mới mang lại hiệu quả tốt nhất. Hiệu quả ở đây là trong một thời gian đủ dài chứ không phải là hiệu quả trong 1 ngày cụ thể.

Soi Cầu Dàn Combo vip Lô 4 số + 2 Đầu đề Mb

Liên Hệ ZaLo : 0334.259.719
Phí Dịch Vụ ...( 2.000.000 Vnđ )
Hộ Trợ Thẻ : Viettel – Vinaphone – Gate
► Thời gian lấy số 

 

THỐNG KÊ GÓI COMBO VIP 

 

 

 

 

+ Ngày 12/05/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số :  ➩ ăn lô
+ 2 Đầu đề         :  ➩ ăn đề
+ Ngày 11/05/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 49 94 57 75 ➩ ăn lô 49
+ 2 Đầu đề         : 1.6 ➩ trượt
+ Ngày 09/05/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 27 72 68 86 ➩ ăn lô 27 68
+ 2 Đầu đề         : 3.7 ➩ trượt
+ Ngày 08/05/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 38 83 49 94 ➩ ăn lô 83
+ 2 Đầu đề         : 2.8 ➩ ăn đề 81
+ Ngày 07/05/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 24 42 58 85 ➩ ăn lô 24 42
+ 2 Đầu đề         : 1.6 ➩ ăn đề 60
+ Ngày 26/04/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 13 31 67 76 ➩ trượt
+ 2 Đầu đề         : 4.7 ➩ ăn đề 75
+ Ngày 25/04/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 25 52 05 50 ➩ ăn lô 25 50
+ 2 Đầu đề         : 3.8 ➩ ăn đề 83
+ Ngày 22/04/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 69 96 58 85 ➩ ăn lô 69
+ 2 Đầu đề         : 4.7 ➩ trượt
+ Ngày 21/04/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 36 63 49 94 ➩ ăn lô 36×2
+ 2 Đầu đề         : 1.6 ➩ ăn đề 14
+ Ngày 20/04/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 13 31 48 84 ➩ ăn lô 31 48
+ 2 Đầu đề         : 2.5 ➩ ăn đề 23
+ Ngày 19/04/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 03 30 27 72 ➩ ăn lô 30
+ 2 Đầu đề         : 2.8 ➩ ăn đề 85
+ Ngày 18/04/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 59 95 89 98 ➩ ăn lô 59
+ 2 Đầu đề         : 3.6 ➩ ăn đề 61
+ Ngày 17/04/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 57 75 78 87 ➩ ăn lô 75
+ 2 Đầu đề         : 5.9 ➩ trượt
+ Ngày 16/04/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 37 73 68 86 ➩ ăn lô 37 86
+ 2 Đầu đề         : 3.4 ➩ ăn đề 48
+ Ngày 15/04/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 24 42 18 81 ➩ ăn lô 42 81
+ 2 Đầu đề         : 1.7 ➩ ăn đề 14
+ Ngày 14/04/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 15 51 36 63 ➩ ăn lô 51×2
+ 2 Đầu đề         : 2.5 ➩ trượt
+ Ngày 13/04/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 46 64 29 92 ➩ ăn lô 46 92
+ 2 Đầu đề         : 3.8 ➩ trượt
+ Ngày 12/04/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 35 53 67 76 ➩ ăn lô 53
+ 2 Đầu đề         : 7.9 ➩ ăn đề 95
+ Ngày 11/04/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 04 40 56 65 ➩ ăn lô 40
+ 2 Đầu đề         : 3.5 ➩ ăn đề 39
+ Ngày 10/04/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 27 72 69 96 ➩ ăn lô 27 96
+ 2 Đầu đề         : 2.4 ➩ trượt
+ Ngày 08/04/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số :  83 38 97 79 ➩ trượt
+ 2 Đầu đề         : 3.8  ➩ trượt
+ Ngày 07/04/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 28 82 56 65 ➩ ăn lô 56 65
+ 2 Đầu đề         : 4.7 ➩ trượt
+ Ngày 06/04/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 34 43 59 95 ➩ ăn lô 34
+ 2 Đầu đề         : 1.8 ➩ ăn đề 11
+ Ngày 05/04/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 15 51 69 96 ➩ ăn lô 15
+ 2 Đầu đề         : 2.5  ➩ ăn đề 26
+ Ngày 04/04/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 45 54 57 75 ➩ ăn lô 45×2
+ 2 Đầu đề         : 4.7  ➩ ăn đề 45
+ Ngày 03/04/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 25 52 68 86 ➩ ăn lô 25 52
+ 2 Đầu đề         : 5.6  ➩ trượt
+ Ngày 01/04/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 29 92 46 64 ➩ ăn lô 29
+ 2 Đầu đề         : 1.2  ➩ trượt
+ Ngày 31/03/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 36 63 57 75 ➩ trượt
+ 2 Đầu đề         : 3.8  ➩ ăn đề 81
+ Ngày 30/03/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 46 64 28 82 ➩ ăn lô 64
+ 2 Đầu đề         : 5.7  ➩ trượt
+ Ngày 29/03/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 39 93 57 75 ➩ ăn lô 39
+ 2 Đầu đề         : 6.8  ➩ ăn đề 67
+ Ngày 28/03/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 34 43 78 87 ➩ ăn lô 43 78
+ 2 Đầu đề         : 2.6  ➩ ăn đề 28
+ Ngày 27/03/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 17 71 69 96 ➩ ăn lô 17 96
+ 2 Đầu đề         : 4.7  ➩ trượt
+ Ngày 26/03/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 30 03 68 86 ➩ ăn lô 30
+ 2 Đầu đề         : 1.3  ➩ trượt
+ Ngày 25/03/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 34 43 67 76 ➩ ăn lô 43
+ 2 Đầu đề         : 2.4  ➩ trượt
+ Ngày 24/03/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 27 72 18 81 ➩ ăn lô 72
+ 2 Đầu đề         : 5.7  ➩ ăn đề 57
+ Ngày 23/03/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 18 81 24 42 ➩ ăn lô 18
+ 2 Đầu đề         : 1.8  ➩ ăn đề 83
+ Ngày 22/03/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 46 64 17 71 ➩ ăn lô 46
+ 2 Đầu đề         : 4.5  ➩ trượt
+ Ngày 21/03/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 37 73 59 95 ➩ ăn lô 37 59
+ 2 Đầu đề         : 6.9  ➩ ăn đề 64
+ Ngày 20/03/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 45 54 89 98 ➩ ăn lô 54
+ 2 Đầu đề         : 3.5  ➩ trượt
+ Ngày 19/03/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 23 32 48 84 ➩ ăn lô 23 48
+ 2 Đầu đề         : 0.6  ➩ ăn đề 03
+ Ngày 18/03/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 76 67 03 30 ➩ ăn lô 03
+ 2 Đầu đề         : 5.7 ➩ ăn đề 70
+ Ngày 17/03/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 46 64 78 87 ➩ ăn lô 46 78
+ 2 Đầu đề         : 1.6  ➩ trượt
+ Ngày 16/03/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 36 63 27 72  ➩ ăn lô 72×2
+ 2 Đầu đề         : 2.5  ➩ trượt
+ Ngày 15/03/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 45 54 28 82  ➩ ăn lô 54 28
+ 2 Đầu đề         : 3.6  ➩ trượt
+ Ngày 14/03/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 34 43 57 75 ➩ trượt
+ 2 Đầu đề         : 1.7  ➩ ăn đề 79
+ Ngày 13/03/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 25 52 13 31 ➩ ăn lô 25
+ 2 Đầu đề         : 4.8  ➩ trượt
+ Ngày 11/03/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 48 84 68 86 ➩ ăn lô 48 68
+ 2 Đầu đề         : 2.6  ➩ trượt
+ Ngày 10/03/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 35 53 16 61 ➩ ăn lô 35
+ 2 Đầu đề         : 5.7  ➩ trượt
+ Ngày 09/03/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 23 32 48 84 ➩ trượt
+ 2 Đầu đề         : 0.4  ➩ ăn đề 05
+ Ngày 08/03/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 28 82 45 54 ➩ ăn lô 28
+ 2 Đầu đề         : 1.6  ➩ trượt
+ Ngày 07/03/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 34 43 67 76 ➩ ăn lô 43
+ 2 Đầu đề         : 2.8  ➩ trượt
+ Ngày 06/03/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 26 62 59 95 ➩ ăn lô 26
+ 2 Đầu đề         : 4.9  ➩ trượt
+ Ngày 05/03/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 17 71 48 84 ➩ trượt
+ 2 Đầu đề         : 1.5  ➩ ăn đề 18
+ Ngày 04/03/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 24 42 14 41 ➩ trượt
+ 2 Đầu đề         : 6.9  ➩ trượt
+ Ngày 02/03/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 36 63 67 76 ➩ ăn lô 63 76
+ 2 Đầu đề         : 2.4  ➩ trượt
+ Ngày 01/03/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 18 81 27 72 ➩ ăn lô 18
+ 2 Đầu đề         : 0.8  ➩ ăn đề 02
+ Ngày 28/02/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 47 74 59 95 ➩ trượt
+ 2 Đầu đề         : 1.2  ➩ ăn đề 27
+ Ngày 27/02/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 35 53 68 86 ➩ trượt
+ 2 Đầu đề         : 4.7  ➩ trượt
+ Ngày 26/02/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 19 91 50 05 ➩ ăn lô 19
+ 2 Đầu đề         : 2.9  ➩ trượt
+ Ngày 25/02/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 35 53 59 95 ➩ trượt
+ 2 Đầu đề         : 1.3  ➩ ăn đề 15
+ Ngày 24/02/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 27 72 68 86 ➩ trượt
+ 2 Đầu đề         : 1.7  ➩ ăn đề 79
+ Ngày 23/02/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 38 83 24 42 ➩ ăn lô 38
+ 2 Đầu đề         : 5.8  ➩ trượt
+ Ngày 22/02/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 79 97 06 60  ➩ ăn lô 79 60
+ 2 Đầu đề         : 3.9  ➩ trượt
+ Ngày 21/02/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 25 52 67 76 ➩ ăn lô 67
+ 2 Đầu đề         : 2.8  ➩ ăn đề 81
+ Ngày 20/02/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 18 81 34 43 ➩ trượt
+ 2 Đầu đề         : 3.4  ➩ trượt
+ Ngày 19/02/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 13 31 25 52 ➩ ăn lô 13
+ 2 Đầu đề         : 1.6  ➩ ăn đề 64
+ Ngày 18/02/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 06 60 45 54 ➩ ăn lô 06 45
+ 2 Đầu đề         : 2.7  ➩ ăn đề 71
+ Ngày 17/02/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 39 93 57 75 ➩ ăn lô 39
+ 2 Đầu đề         : 6.8  ➩ trượt
+ Ngày 16/02/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 16 61 67 76 ➩ trượt
+ 2 Đầu đề         : 2.7  ➩ trượt
+ Ngày 15/02/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 23 32 58 85  ➩ ăn lô 23 58
+ 2 Đầu đề         : 5.8  ➩ ăn đề 58
+ Ngày 14/02/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 18 81 24 42 ➩ trượt
+ 2 Đầu đề         : 4.7  ➩ ăn đề 41
+ Ngày 13/02/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 37 73 49 94 ➩ ăn lô 37
+ 2 Đầu đề         :  3.9 ➩ trượt
+ Ngày 12/02/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 16 61 28 82 ➩ ăn lô 16
+ 2 Đầu đề         : 3.8  ➩ trượt
+ Ngày 11/02/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 27 72 14 41 ➩ trượt
+ 2 Đầu đề         : 1.6  ➩ ăn đề 13
+ Ngày 10/02/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 82 28 87 78  ➩ ăn lô 82 87
+ 2 Đầu đề         : 5.7 ➩ trượt
+ Ngày 09/02/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 97 79 10 01 ➩ ăn lô 79×2 97
+ 2 Đầu đề         : 1.5 ➩ trượt
+ Ngày 08/02/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 84 48 05 50 ➩ ăn lô 84
+ 2 Đầu đề         : 2.8 ➩ trượt
+ Ngày 07/02/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 97 79 46 64 ➩ ăn lô 64
+ 2 Đầu đề         : 5.9 ➩ ăn đề 98
+ Ngày 06/02/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 57 75 04 40 ➩ trượt
+ 2 Đầu đề         : 6.8 ➩ trượt
+ Ngày 05/02/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 73 37 06 60 ➩ ăn lô 37 73 60
+ 2 Đầu đề         : 2.5  ➩ trượt
+ Ngày 04/02/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 48 84 04 40 ➩ ăn lô 48 04
+ 2 Đầu đề         : 4.6 ➩ ăn đề 48
+ Ngày 03/02/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 78 87 90 09 ➩ ăn lô 90
+ 2 Đầu đề         : 8.9  ➩ trượt
+ Ngày 02/02/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 02 20 98 89 ➩ ăn lô 02 89
+ 2 Đầu đề         : 4.6 ➩ trượt
+ Ngày 01/02/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 12 21 67 76 ➩ ăn lô 67 12
+ 2 Đầu đề         : 1.5 ➩ trượt
+ Ngày 31/01/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 54 45 18 81 ➩ ăn lô 81
+ 2 Đầu đề         :  2.6  ➩ ăn đề 61
+ Ngày 30/01/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 30 03 19 91 ➩ ăn lô 03 19 91
+ 2 Đầu đề         : 3.5 ➩ trượt
+ Ngày 29/01/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 93 39 71 17 ➩ ăn lô 93 71
+ 2 Đầu đề         : 3.6➩ trượt
+ Ngày 28/01/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 15 51 56 65  ➩ ăn lô 51 65
+ 2 Đầu đề         : 1.4  ➩ ăn đề 19
+ Ngày 27/01/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 26 62 95 59 ➩ ăn lô 26 59
+ 2 Đầu đề         : 3.6  ➩ trượt
+ Ngày 18/01/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 84 48 93 39  ➩ ăn lô 93
+ 2 Đầu đề         : 1.5  ➩ trượt
+ Ngày 17/01/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 89 98 36 63 ➩ ăn lô 36 63
+ 2 Đầu đề         : 3.7 ➩ trượt
+ Ngày 16/01/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 82 28 94 49 ➩ trượt
+ 2 Đầu đề         : 3.6 ➩ ăn đề 60
+ Ngày 15/01/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 41 14 16 61 ➩ ăn lô 41 16
+ 2 Đầu đề         : 1.6 ➩ trượt
+ Ngày 14/01/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 48 84 92 29 ➩ ăn lô 29
+ 2 Đầu đề         : 2.6 ➩ trượt
+ Ngày 13/01/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 48 84 08 80 ➩ trượt
+ 2 Đầu đề         : 3.9 ➩ trượt
+ Ngày 12/01/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 83 38 92 29 ➩ ăn lô 83 29
+ 2 Đầu đề         : 5.9 ➩ ăn đề 52
+ Ngày 11/01/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 76 67 06 60  ➩ ăn lô 76 60
+ 2 Đầu đề         : 6.9 ➩ trượt
+ Ngày 10/01/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 08 80 34 43  ➩ ăn lô 43 80
+ 2 Đầu đề         : 4.5 ➩ trượt
+ Ngày 09/01/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 84 48 92 29 ➩ ăn lô 84
+ 2 Đầu đề         : 2.6 ➩ trượt
+ Ngày 08/01/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 94 49 82 28 ➩ ăn lô 82
+ 2 Đầu đề         :  4.7 ➩ ăn đề 40
+ Ngày 07/01/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 06 60 75 57 ➩ ăn lô 06 75
+ 2 Đầu đề         : 2.5   ➩ trượt
+ Ngày 06/01/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 65 56 09 90  ➩ trượt
+ 2 Đầu đề         : 5.8 ➩ trượt
+ Ngày 05/01/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 95 59 14 41  ➩ ăn lô 41
+ 2 Đầu đề         : 4.9 ➩ ăn đề 91
+ Ngày 04/01/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 94 49 87 78  ➩ ăn lô 49 94
+ 2 Đầu đề         : 6.8  ➩ trượt
+ Ngày 03/01/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 84 48 98 89 ➩ ăn lô 48
+ 2 Đầu đề         : 5.9  ➩ trượt
+ Ngày 02/01/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 34 43 69 96 ➩ ăn lô 34 69
+ 2 Đầu đề         : 2.6 ➩ ăn đề 65
+ Ngày 01/01/2023 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 36 63 19 91 ➩ ăn lô 63 91
+ 2 Đầu đề         : 3.8 ➩ trượt
+ Ngày 31/12/2022 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 93 39 35 53  ➩ ăn lô  35×3
+ 2 Đầu đề         : 4.9  ➩ ăn đề 91
+ Ngày 30/12/2022 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 83 38 92 29 ➩ ăn lô 92×2
+ 2 Đầu đề         : 2.5  ➩ trượt
+ Ngày 29/12/2022 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 94 49 76 67 ➩ ăn lô 49 76
+ 2 Đầu đề         : 4.7  ➩ ăn đề 49
+ Ngày 28/12/2022 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 58 85  71 17  ➩ ăn lô 58 17
+ 2 Đầu đề         : 2.5 ➩ trượt
+ Ngày 27/12/2022 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 93 39 50 05 ➩ ăn lô 50
+ 2 Đầu đề         : 3.9  ➩ ăn đề 97
+ Ngày 26/12/2022 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số :  87 78 29 92 ➩ ăn lô 29
+ 2 Đầu đề         : 0 .7 ➩ ăn đề 00
+ Ngày 25/12/2022 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 03 30 62 26 ➩ ăn lô 03 62
+ 2 Đầu đề         : 6.8 ➩ trượt

 

+ Ngày 24/12/2022 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 29 92 87 78  ➩ trượt
+ 2 Đầu đề         : 4.7  ➩ trượt

 

 

+ Ngày 23/12/2022 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 34 43 58 85  ➩ ăn lô 34
+ 2 Đầu đề         :  3.8 ➩ trượt

 

+ Ngày 22/12/2022 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 93 39 67 76  ➩ ăn lô 93 39
+ 2 Đầu đề         : 3.6 ➩ ăn đề 38
+ Ngày 21/12/2022 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 87 78 09 90 ➩ ăn lô 87
+ 2 Đầu đề         : 2.9  ➩ trượt
+ Ngày 20/12/2022 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 65 56 47 74 ➩ ăn lô 56 74
+ 2 Đầu đề         : 1.7  ➩ trượt
+ Ngày 19/12/2022 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 49 94 35 53 ➩ ăn lô 49 35
+ 2 Đầu đề         : 3.9  ➩ ăn đề 30
+ Ngày 18/12/2022 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 73 73 69 96 ➩ ăn lô 79
+ 2 Đầu đề         : 3.6 ➩ trượt
+ Ngày 17/12/2022 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 38 83 57 75  ➩ ăn lô 57 75
+ 2 Đầu đề         : 1.5 ➩ trượt
+ Ngày 16/12/2022 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 28 82 59 95 ➩ ăn lô 82 95
+ 2 Đầu đề         : 3.8   ➩ ăn đề 86
+ Ngày 15/12/2022 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số :47 74 02 20 ➩ ăn lô 47
+ 2 Đầu đề         : đầu 3.8 ➩ trượt
+ Ngày 14/12/2022 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 57 75 80 08 ➩ ăn lô 75 08
+ 2 Đầu đề         : đầu 0 & 7  ➩ ăn đề 07
+ Ngày 13/12/2022 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 03 30 56 65 ➩ ăn lô 56
+ 2 Đầu đề         : đầu 6.8 ➩ ăn đề 88
+ Ngày 12/12/2022 combo siêu vip
+ Dàn lô 4 số : 57 75 67 76  ➩ ăn lô 57 67
+ 2 đầu đề     : đầu  5.8 ➩ ăn đề 80
+ Ngày 11/12/2022 : Dàn lô 4 số : 78 87 36 63 ➩ ăn lô 78 36
+ Ngày 10/12/2022 : Dàn lô 4 số : 46 64 15 51 ➩ ăn lô 46 15
+ Ngày 09/12/2022 : Dàn lô 4 số : 03 30 82 28 ➩ ăn lô 28
+ Ngày 08/12/2022 : Dàn lô 4 số : 02 20 47 74 ➩ ăn lô 02 47
+ Ngày 07/12/2022 : Dàn lô 4 số : 79 97 83 38 ➩ ăn lô 79×2
+ Ngày 06/12/2022 : Dàn lô 4 số : 27 72 58 85 ➩ ăn lô 27 58
+ Ngày 05/12/2022 : Dàn lô 4 số : 38 83 19 91 ➩ ăn lô 38 83 91
+ Ngày 04/12/2022 : Dàn lô 4 số : 39 93 14 41 ➩ ăn lô 39 41
+ Ngày 03/12/2022 : Dàn lô 4 số : 19 91 38 83 ➩ trượt
+ Ngày 02/12/2022 : Dàn lô 4 số : 57 75 16 61 ➩ ăn lô 16 61×2
+ Ngày 01/12/2022 : Dàn lô 4 số : 17 71 89 98 ➩ ăn lô 17 71 98
+ Ngày 30/11/2022 : Dàn lô 4 số : 12 21 78 87 ➩ ăn lô 12
+ Ngày 29/11/2022 : Dàn lô 4 số : 59 95 16 61 ➩ ăn 61 95
+ Ngày 28/11/2022 : Dàn lô 4 số : 19 91 48 84 ➩ ăn 91 48
+ Ngày 27/11/2022 : Dàn lô 4 số : 67 76 78 87  ➩ ăn lô 87
+ Ngày 26/11/2022 : Dàn lô 4 số : 90 09 47 74  ➩ ăn lô 47
+ Ngày 25/11/2022 : Dàn lô 4 số : 56 65 69 96  ➩ ăn lô 56 65 96
+ Ngày 24/11/2022 : Dàn lô 4 số : 36 63 82 28 ➩ ăn lô 36
+ Ngày 23/11/2022 : Dàn lô 4 số : 07 70 59 95 ➩ trượt
+ Ngày 22/11/2022 : Dàn lô 4 số : 39 93 50 05  ➩ ăn lô 39 50
+ Ngày 21/11/2022 : Dàn lô 4 số : 26 62 15 51 ➩ ăn lô 26 51
+ Ngày 20/11/2022 : Dàn lô 4 số : 53 35 68 86 ➩ trượt
+ Ngày 19/11/2022 : Dàn lô 4 số : 76 67 38 83 ➩ ăn lô 83 67 76
+ Ngày 18/11/2022 : Dàn lô 4 số : 62 26 76 67 ➩ ăn lô 76
+ Ngày 17/11/2022 : Dàn lô 4 số : 48 84 06 60 ➩ ăn lô 48 60
+ Ngày 16/11/2022 : Dàn lô 4 số : 45 54 07 70 ➩ ăn lô 45 70
+ Ngày 15/11/2022 : Dàn lô 4 số : 23 32 45 54 ➩ trượt
+ Ngày 14/11/2022 : Dàn lô 4 số : 56 65 78 87  ➩ ăn lô 56 78
+ Ngày 13/11/2022 : Dàn lô 4 số : 28 82 67 76 ➩ ăn lô 28
+ Ngày 12/11/2022 : Dàn lô 4 số : 10 01 58 85 ➩ ăn lô 10
+ Ngày 11/11/2022 : Dàn lô 4 số : 09 90 37 73 ➩ trượt
+ Ngày 10/11/2022 : Dàn lô 4 số : 28 82 16 61 ➩ ăn lô 28 61
+ Ngày 09/11/2022 : Dàn lô 4 số : 45 54 75 57 ➩ ăn lô 45
+ Ngày 08/11/2022 : Dàn lô 4 số : 24 42 19 91  ➩ ăn 24 19
+ Ngày 07/11/2022 : Dàn lô 4 số : 47 74 69 96 ➩ ăn 74
+ Ngày 06/11/2022 : Dàn lô 4 số : 23 32 48 84 ➩ trượt
+ Ngày 05/11/2022 : Dàn lô 4 số : 19 91 59 95 ➩ ăn lô 59×2
+ Ngày 04/11/2022 : Dàn lô 4 số : 04 40 58 85 ➩ ăn lô 04
+ Ngày 03/11/2022 : Dàn lô 4 số : 19 91 26 62  ➩ ăn lô 19
+ Ngày 02/11/2022 : Dàn lô 4 số : 35 53 78 87 ➩ ăn lô 78×2
+ Ngày 01/11/2022 : Dàn lô 4 số : 03 30 48 84 ➩ ăn lô 03
Soi cầu song thủ lô kép tự hào là một trang cung cấp dàn đề XSMB chuẩn xác nhất hiện nay. Các bạn nên ghi nhớ website https://sochuan247.top/ này để tiện cho việc tham khảo số hằng ngày nhé. Chúc các bạn may mắn.
Cùng chuyên mục
Chốt Số Combo: btl stl xiên Cao Cấp Chốt Số Combo: btl stl xiên Cao Cấp
Soi Cầu Dàn Lô 10 Số Miền Bắc Soi Cầu Dàn Lô 10 Số Miền Bắc
Cầu Lô 6 Số Miền Bắc Cầu Lô 6 Số Miền Bắc