Số Chuẩn 247

SoChuan247.Top

Dàn Đề 50 Số MB
2.93K

Dàn đề 50 số là cách chơi dàn đề có độ chính xác cực cao giúp anh em ăn đề liên tục trong một thời gian dài và có lãi đều hàng tháng. Bởi vậy nên rất nhiều anh em ưa chuộng sử dụng hình thức dàn đề này. Bài viết dưới đây cũng sẽ giúp cho anh em khám phá dàn đề 36 số của chúng tôi hôm nay.

Soi Cầu Đề 50 Số Ăn Chắc

Liên Hệ ZaLo : 0334.259.719
Phí Dịch Vụ 500k( 500.000 Vnđ )
Hộ Trợ Thẻ : Viettel – Vinaphone – Gate
► Thời gian lấy số từ 08h00 -> 18h00 mỗi ngày.

SOI CẦU DÀN ĐỀ 50 SỐ MIỀN BẮC

 

 

 

 

+ Ngày 17/07/2024 chốt dàn đề 50 số :  đã chốt ➩  ăn đề 

+ Ngày 16/07/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 5.6.7.8.9 ➩  ăn đề 96

+ Ngày 15/07/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 2.4.5.6.7 ➩  trượt

+ Ngày 14/07/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 0.3.5.7.8 ➩  ăn đề 07

+ Ngày 13/07/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 3.4.5.6.7 ➩  ăn đề 60

+ Ngày 12/07/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 1.3.6.7.9 ➩  ăn đề 19

+ Ngày 11/07/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 2.3.6.7.8 ➩  ăn đề 23

+ Ngày 10/07/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 0.2.7.8.9 ➩  ăn đề 94

+ Ngày 09/07/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 0.2.4.6.8 ➩  ăn đề 66

+ Ngày 08/07/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 1.5.6.8.9 ➩  ăn đề 57

+ Ngày 05/07/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 4.6.7.8.9 ➩  trượt

+ Ngày 04/07/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 1.3.5.6.7 ➩  ăn đề 13

+ Ngày 03/07/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 1.3.5.6.8 ➩  ăn đề 89

+ Ngày 02/07/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 3.5.6.7.8 ➩  trượt

+ Ngày 30/06/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 0.1.6.7.8 ➩  trượt

+ Ngày 29/06/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 0.4.7.8.9 ➩  ăn đề 49

+ Ngày 28/06/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 0.5.6.7.8 ➩  ăn đề 68

+ Ngày 27/06/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 4.5.6.7.8 ➩  trượt

+ Ngày 26/06/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 3.5.6.7.9 ➩  ăn đề 32

+ Ngày 25/06/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 5.6.7.8.9 ➩  ăn đề 82

+ Ngày 24/06/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 3.5.7.8.9 ➩  ăn đề 50

+ Ngày 23/06/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 0.3.5.7.8 ➩  ăn đề 01

+ Ngày 22/06/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 0.5.6.7.8 ➩  ăn đề 62

+ Ngày 21/06/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 4.5.6.7.8 ➩  trượt

+ Ngày 20/06/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 3.5.7.8.9 ➩  ăn đề 39

+ Ngày 19/06/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 3.5.6.7.8 ➩  ăn đề 67

+ Ngày 18/06/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 2.5.6.8.9 ➩  ăn đề 90

+ Ngày 17/06/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 0.1.5.7.8 ➩  ăn đề 02

+ Ngày 16/06/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 4.5.7.8.9 ➩  ăn đề 97

+ Ngày 15/06/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 1.4.5.6.7 ➩  ăn đề 69

+ Ngày 14/06/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 3.6.7.8.9 ➩  ăn đề 87

+ Ngày 13/06/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 0.3.6.7.8 ➩  trượt

+ Ngày 12/06/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 1.3.5.6.8 ➩  ăn đề 55

+ Ngày 11/06/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 0.3.5.7.8 ➩  ăn đề 09

+ Ngày 10/06/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 1.4.6.7.8 ➩  ăn đề 65

+ Ngày 09/06/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 2.6.7.8.9 ➩  ăn đề 26

+ Ngày 08/06/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 3.4.6.7.8 ➩  ăn đề 33

+ Ngày 07/06/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 4.5.6.7.9 ➩  ăn đề 51

+ Ngày 06/06/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 3.4.6.7.8 ➩  ăn đề 88

+ Ngày 05/06/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 3.5.6.8.9 ➩  ăn đề 56

+ Ngày 04/06/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 1.4.6.7.8 ➩  trượt

+ Ngày 03/06/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 3.4.5.6.8  ➩  trượt

+ Ngày 02/06/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 3.4.6.7.8 ➩  ăn đề 70

+ Ngày 01/06/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 0.1.5.6.7 ➩  ăn đề 12

+ Ngày 31/05/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 0.4.5.6.7 ➩  ăn đề 02

+ Ngày 30/05/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 3.4.6.7.8 ➩  ăn đề 32

+ Ngày 28/05/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 3.4.6.8.9 ➩  ăn đề 90

+ Ngày 27/05/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 1.3.5.7.8 ➩  ăn đề 78

+ Ngày 26/05/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 0.1.6.7.8  ➩  trượt

+ Ngày 25/05/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 3.4.5.6.7 ➩  ăn đề 43

+ Ngày 24/05/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 3.4.5.6.7 ➩  trượt

+ Ngày 23/05/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 4.5.6.7.8 ➩  ăn đề 82

+ Ngày 22/05/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 1.5.6.7.9 ➩  ăn đề 97

+ Ngày 21/05/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 0.5.7.8.9 ➩  ăn đề 00

+ Ngày 20/05/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 1.3.5.6.8 ➩  ăn đề 66

+ Ngày 19/05/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 4.5.6.7.9 ➩  ăn đề 78

+ Ngày 17/05/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 2.3.5.8.9 ➩  ăn đề 22

+ Ngày 16/05/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 3.4.5.7.8 ➩  ăn đề 34

+ Ngày 15/05/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 3.4.5.6.7 ➩  trượt

+ Ngày 14/05/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 3.5.6.7.8 ➩  ăn đề 80

+ Ngày 13/05/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 1.3.5.6.9 ➩  ăn đề 96

+ Ngày 12/05/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 3.4.5.6.8 ➩  trượt

+ Ngày 11/05/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 4.5.6.7.8 ➩  ăn đề 76

+ Ngày 10/05/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 4.5.6.7.8 ➩  trượt

+ Ngày 09/05/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 3.4.5.7.8 ➩  trượt

+ Ngày 08/05/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 4.5.6.7.9 ➩  ăn đề  95

+ Ngày 07/05/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 4.5.7.8.9 ➩  trượt

+ Ngày 06/05/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 3.4.5.6.7 ➩  ăn đề 61

+ Ngày 05/05/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 4.5.7.8.9 ➩  ăn đề 83

+ Ngày 04/05/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 1.4.6.7.8 ➩  ăn đề 69

+ Ngày 03/05/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 2.4.5.7.8 ➩  ăn đề 57

+ Ngày 02/05/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 4.6.7.8.9 ➩  ăn đề 67

+ Ngày 01/05/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 3.5.6.7.8 ➩  ăn đề 31

+ Ngày 30/04/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 3.4.5.6.8 ➩  trượt

+ Ngày 29/04/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 2.3.5.6.7 ➩  ăn đề 77

+ Ngày 28/04/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 3.5.6.7.8 ➩  trượt

+ Ngày 27/04/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 1.4.6.7.8 ➩  ăn đề 42

+ Ngày 26/04/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 0.1.2.3.5➩  ăn đề 20

+ Ngày 25/04/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 0.1.6.7.9 ➩  ăn đề 94

+ Ngày 24/04/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 3.4.5.6.7 ➩  ăn đề 52

+ Ngày 23/04/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 0.1.4.5.6 ➩  trượt

+ Ngày 22/04/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 3.5.6.7.8 ➩  trượt

+ Ngày 21/04/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 0.2.4.6.8  ➩  ăn đề 80

+ Ngày 20/04/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 1.3.4.6.7 ➩  ăn đề 79

+ Ngày 19/04/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 3.4.5.6.7 ➩  trượt

+ Ngày 18/04/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 0.1.5.7.9  ➩  ăn đề 04

+ Ngày 17/04/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 1.3.4.5.8 ➩  ăn đề 89

+ Ngày 16/04/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 1.3.4.5.8 ➩  ăn đề 50

+ Ngày 15/04/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 0.1.5.6.8 ➩  ăn đề 69

+ Ngày 14/04/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 0.1.2.6.9 ➩  ăn đề 96

+ Ngày 13/04/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 1.2.4.8.9 ➩  ăn đề 49

+ Ngày 12/04/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 1.4.5.6.7 ➩  ăn đề 74

+ Ngày 11/04/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 4.5.6.8.9 ➩  ăn đề 56

+ Ngày 10/04/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 0.4.6.7.9 ➩  trượt

+ Ngày 09/04/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 0.1.5.6.7 ➩  ăn đề 10

+ Ngày 08/04/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 5.6.7.8.9 ➩  trượt

+ Ngày 07/04/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 4.5.7.8.9 ➩  ăn đề 74

+ Ngày 06/04/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 1.2.5.6.7 ➩  ăn đề 12

+ Ngày 05/04/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 3.4.5.6.9 ➩  ăn đề 66

+ Ngày 04/04/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 1.5.7.8.9 ➩  ăn đề 89

+ Ngày 03/04/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 4.5.6.7.9 ➩  ăn đề 64

+ Ngày 02/04/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 4.5.6.7.9 ➩  trượt

+ Ngày 01/04/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 3.5.6.7.9 ➩  ăn đề 52

+ Ngày 31/03/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 0.1.4.5.7 ➩  ăn đề 09

+ Ngày 30/03/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 5.6.7.8.9  ➩  trượt

+ Ngày 29/03/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 0.1.6.8.9 ➩  ăn đề 69

+ Ngày 28/03/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu  5.6.7.8.9 ➩  ăn đề 79

+ Ngày 27/03/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 1.4.6.7.8 ➩  ăn đề 45

+ Ngày 26/03/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 1.3.5.7.9 ➩  ăn đề 19

+ Ngày 25/03/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 1.2.6.8.9 ➩  trượt

+ Ngày 24/03/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 4.5.6.7.8 ➩  ăn đề 74

+ Ngày 23/03/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 1.3.4.5.6 ➩  trượt

+ Ngày 22/03/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 2.3.6.7.9 ➩  ăn đề 71

+ Ngày 21/03/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 2.5.6.7.8 ➩  ăn đề 66

+ Ngày 20/03/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 4.5.6.7.9 ➩  ăn đề 44

+ Ngày 19/03/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 0.1.3.5.7 ➩  ăn đề 36

+ Ngày 18/03/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 0.1.2.5.7 ➩  ăn đề 23

+ Ngày 17/03/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 3.4.5.7.8 ➩  trượt

+ Ngày 16/03/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 1.4.5.7.8 ➩  trượt

+ Ngày 15/03/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 1.5.6.7.8 ➩  trượt

+ Ngày 14/03/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 0.3.6.7.9 ➩  ăn đề 69

+ Ngày 13/03/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 2.4.5.6.8  ➩  ăn đề 53

+ Ngày 12/03/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 5.6.7.8.9 ➩  trượt

+ Ngày 11/03/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 1.3.5.6.7 ➩  ăn đề 33

+ Ngày 10/03/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 2.5.6.7.8 ➩  ăn đề 52

+ Ngày 09/03/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 1.4.5.6.7 ➩  ăn đề 41

+ Ngày 08/03/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 0.1.5 6.7 ➩  ăn đề 07

+ Ngày 07/03/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 1.2.4.5.7 ➩  ăn đề 47

+ Ngày 06/03/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 1.5.6.7.8➩  trượt

+ Ngày 05/03/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 2.5.6.7.8 ➩  ăn đề 22

+ Ngày 04/03/2024 chốt dàn đề 50 số :  040 141 242 343 454 464 474 484 494 050 151 252 353 565 575 585 595 060 161 262 363 676 686 696 070  ➩  ăn đề 35

+ Ngày 03/03/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 4.5.6.7.8 ➩  trượt

+ Ngày 02/03/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 1.3.5.7.8 ➩  ăn đề 33

+ Ngày 01/03/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 0.1.5.6.7 ➩  ăn đề 61

+ Ngày 29/02/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 0.1.2.6.8 ➩  trượt

+ Ngày 28/02/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 2.4.5.6.7 ➩  ăn đề 45

+ Ngày 27/02/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 2.4.5.6.7 ➩  trượt

+ Ngày 26/02/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 1.5.6.7.8  ➩  trượt

+ Ngày 25/02/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 3.4.6.7.8 ➩  ăn đề 45

+ Ngày 24/02/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 3.4.6.7.8 ➩  ăn đề 33

+ Ngày 23/02/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 1.5.6.7.8 ➩  ăn đề 53

+ Ngày 22/02/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 4.5.6.7.8 ➩  ăn đề 88

+ Ngày 21/02/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 1.2.3.6.7 ➩  ăn đề 37

+ Ngày 20/02/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 5.6.7.8.9 ➩  trượt

+ Ngày 19/02/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 0.1.3.5.6 ➩  ăn đề 01

+ Ngày 18/02/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 0.1.2.3.5 ➩  ăn đề 03

+ Ngày 17/02/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 5.6.7.8.9 ➩  ăn đề  94

+ Ngày 16/02/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 5.6.7.8.9 ➩  ăn đề 64

+ Ngày 15/02/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 2.3.4.6.8 ➩  ăn đề 31

+ Ngày 14/02/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 3.4.5.6.8 ➩  trượt

+ Ngày 13/02/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 1.3.7.8.9 ➩  trượt

+ Ngày 07/02/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 3.5.6.7.8 ➩  ăn đề 84

+ Ngày 06/02/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 3.4.5.6.8 ➩  ăn đề 67

+ Ngày 05/02/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 3.4.5.6.7 ➩  ăn đề 76

+ Ngày 04/02/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 3.5.6.7.9 ➩  trượt

+ Ngày 03/02/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 3.5.6.7.8 ➩  ăn đề 89

+ Ngày 02/02/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 1.2.5.7.8 ➩  ăn đề 74

+ Ngày 01/02/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 5.6.7.8.9 ➩  trượt

+ Ngày 31/01/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 1.4.5.6.8 ➩  ăn đề 66

+ Ngày 30/01/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 1.2.3.5.6 ➩  ăn đề 24

+ Ngày 29/01/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 3.4.6.8.9 ➩  ăn đề 46

+ Ngày 28/01/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 3.5.6.8.9 ➩  trượt

+ Ngày 27/01/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 1.3.5.6.8 ➩  trượt

+ Ngày 26/01/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 3.4.5.6.8 ➩  ăn đề 47

+ Ngày 25/01/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 4.5.7.8.9 ➩  ăn đề 75

+ Ngày 24/01/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 1.2.5.6.7 ➩  ăn đề 61

+ Ngày 23/01/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 4.5.6.7.8 ➩  ăn đề 41

+ Ngày 22/01/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 3.4.5.7.8 ➩  trượt

+ Ngày 21/01/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 1.3.5.7.8 ➩  ăn đề 19

+ Ngày 20/01/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 1.4.5.6.7 ➩  ăn đề 64

+ Ngày 19/01/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 1.2.4.6.7➩  trượt

+ Ngày 18/01/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 0.1.6.7.8 ➩  trượt

+ Ngày 17/01/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 1.5.6.7.8 ➩  ăn đề 53

+ Ngày 16/01/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 4.5.6.7.8 ➩  trượt

+ Ngày 15/01/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 1.4.5.6.7 ➩  ăn đề 61

+ Ngày 14/01/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 3.4.5.6.7 ➩  ăn đề 38

+ Ngày 13/01/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 4.5.6.7.9 ➩  trượt

+ Ngày 12/01/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 1.5.6.7.9 ➩  ăn đề 13

+ Ngày 10/01/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 1.4.5.6.8 ➩  ăn đề 85

+ Ngày 10/01/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 4.5.6.7.8 ➩  trượt

+ Ngày 09/01/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 3.4.6.7.8 ➩  ăn đề 77

+ Ngày 08/01/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 2.4.6.7.8 ➩  ăn đề 89

+ Ngày 07/01/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 1.4.7.8.9 ➩  ăn đề 18

+ Ngày 06/01/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 1.4.5.7.9 ➩  ăn đề 94

+ Ngày 05/01/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 1.5.6.7.8 ➩  ăn đề 67

+ Ngày 04/01/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 1.2.3.4.6 ➩  ăn đề 40

+ Ngày 03/01/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 3.6.7.8.9 ➩  ăn đề 95

+ Ngày 02/01/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 2.3.4.6.7 ➩  trượt

+ Ngày 01/01/2024 chốt dàn đề 50 số :  đầu 3.4.5.6.7 ➩  ăn đề 32

+ Ngày 31/12/2023 chốt dàn đề 50 số :  đầu 0.1.4.5.6 ➩  ăn đề 58

+ Ngày 30/12/2023 chốt dàn đề 50 số :  đầu 5.6.7.8.9 ➩  ăn đề 80

+ Ngày 29/12/2023 chốt dàn đề 50 số :  đầu 1.2.3.4.5 ➩  ăn đề 20

+ Ngày 28/12/2023 chốt dàn đề 50 số :  đầu 2.3.4.5.6 ➩  ăn đề 31

+ Ngày 27/12/2023 chốt dàn đề 50 số :  đầu 4.5.6.7.8 ➩  trượt

+ Ngày 26/12/2023 chốt dàn đề 50 số :  đầu 3.5.6.7.8 ➩  ăn đề 36

+ Ngày 25/12/2023 chốt dàn đề 50 số :  đầu 3.5.6.7.8 ➩  trượt

+ Ngày 24/12/2023 chốt dàn đề 50 số :  đầu 4.5.6.7.8 ➩  ăn đề 43

+ Ngày 23/12/2023 chốt dàn đề 50 số :  đầu 4.5.6.7.9 ➩  trượt

+ Ngày 22/12/2023 chốt dàn đề 50 số :  đầu 0.1.3.5.6 ➩  ăn đề 11

+ Ngày 21/12/2023 chốt dàn đề 50 số :  đầu 2.4.5.6.8 ➩  ăn đề 85

+ Ngày 20/12/2023 chốt dàn đề 50 số :  đầu 1.2.4.6.8 ➩  trượt

+ Ngày 19/12/2023 chốt dàn đề 50 số :  đầu 2.5.6.7.8 ➩  ăn đề 77

+ Ngày 18/12/2023 chốt dàn đề 50 số :  đầu 3.4.6.7.8 ➩  ăn đề 32

+ Ngày 17/12/2023 chốt dàn đề 50 số :  đầu 4.5.6.7.8 ➩  ăn đề 57

+ Ngày 16/12/2023 chốt dàn đề 50 số :  đầu 0.1.2.4.7➩  ăn đề 25

+ Ngày 15/12/2023 chốt dàn đề 50 số :  đầu 4.5.6.7.8 ➩  trượt

+ Ngày 14/12/2023 chốt dàn đề 50 số :  đầu 1.2.3.4.5 ➩  ăn đề 45

+ Ngày 13/12/2023 chốt dàn đề 50 số :  đầu 0.1.2.3.4 ➩  ăn đề 06

+ Ngày 12/12/2023 chốt dàn đề 50 số :  đầu 2.5.6.7.8 ➩  ăn đề 70

+ Ngày 11/12/2023 chốt dàn đề 50 số :  đầu 0.3.6.7.8 ➩  ăn đề 38

+ Ngày 10/12/2023 chốt dàn đề 50 số :  đầu 1.2.3.4.6 ➩  ăn đề 60

+ Ngày 09/12/2023 chốt dàn đề 50 số :  đầu 1.2.3.4.5➩  ăn đề 57

+ Ngày 08/12/2023 chốt dàn đề 50 số :  đầu 5.6.7.8.9 ➩  trượt

+ Ngày 07/12/2023 chốt dàn đề 50 số :  đầu 1.2.3.6.8 ➩  ăn đề 27

+ Ngày 06/12/2023 chốt dàn đề 50 số :  đầu 5.6.7.8.9 ➩  ăn đề 78

+ Ngày 05/12/2023 chốt dàn đề 50 số :  đầu 0.1.2.3.6 ➩  ăn đề 21

 

 

Cùng chuyên mục
Dàn lô 4 số mb Dàn lô 4 số mb
Soi Cầu Bạch Thủ Đẹp Nhất Soi Cầu Bạch Thủ Đẹp Nhất
Soi Cầu Lô Song Thủ Miền Bắc Soi Cầu Lô Song Thủ Miền Bắc
Soi Cầu Lô Xiên 2 Chuẩn Nhất Hôm Nay Soi Cầu Lô Xiên 2 Chuẩn Nhất Hôm Nay
Soi Cầu Lô Xiên 3 Đẹp Nhất Miền Bắc Soi Cầu Lô Xiên 3 Đẹp Nhất Miền Bắc