Số Chuẩn 247

SoChuan247.Top

Soi Cầu Bạch Thủ Đẹp Nhất
3.86K

Soi cầu bạch thủ lô miền bắc xin chào mọi người. Hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến cho anh chị em 1 con độc thủ lô siêu sáng, tỉ lệ ăn cao. Tuy nhiên với độc thủ lô thì chúng ta cần phải tham khảo kỹ trước khi quyết định chơi nhé. Bởi vì chúng ta biết chơi bạch thủ lô thì tỉ lệ rủi ro là khá cao. Ví dụ như lô bị về ngược chẳng hạn.

Soi Cầu Bạch Thủ

Liên Hệ ZaLo : 0334.259.719
Phí Dịch Vụ ( 1.000.000Vnđ )
Hộ Trợ Thẻ : Viettel – Vinaphone – Gate

► Thời gian lấy số từ 08h00 -> 18h00

SOI CẦU BẠCH THỦ LÔ MIỀN BẮC

 

 

 

 

 

+ Ngày 17/07/2024 Bạch thủ lô: đã chốt ➩ ăn lô
+ Ngày 16/07/2024 Bạch thủ lô: 78 ➩ ăn lô 78
+ Ngày 15/07/2024 Bạch thủ lô: 85 ➩ trượt
+ Ngày 14/07/2024 Bạch thủ lô: 95 ➩ ăn lô 95
+ Ngày 13/07/2024 Bạch thủ lô: 76 ➩ ăn lô 76×2
+ Ngày 12/07/2024 Bạch thủ lô: 28 ➩ trượt
+ Ngày 11/07/2024 Bạch thủ lô: 73 ➩ trượt
+ Ngày 10/07/2024 Bạch thủ lô: 93 ➩ ăn lô 93
+ Ngày 09/07/2024 Bạch thủ lô: 76 ➩ ăn lô 76
+ Ngày 08/07/2024 Bạch thủ lô: 74 ➩ trượt
+ Ngày 05/07/2024 Bạch thủ lô: 60 ➩ ăn lô 60
+ Ngày 04/07/2024 Bạch thủ lô: 82 ➩ trượt
+ Ngày 03/07/2024 Bạch thủ lô: 63 ➩ ăn lô 63
+ Ngày 02/07/2024 Bạch thủ lô: 74 ➩ ăn lô 74
+ Ngày 30/06/2024 Bạch thủ lô: 71 ➩ ăn lô 71
+ Ngày 29/06/2024 Bạch thủ lô: 89 ➩ trượt
+ Ngày 28/06/2024 Bạch thủ lô: 78 ➩ trượt
+ Ngày 27/06/2024 Bạch thủ lô: 46  ➩ ăn lô 46
+ Ngày 26/06/2024 Bạch thủ lô: 65  ➩ ăn lô 65
+ Ngày 25/06/2024 Bạch thủ lô: 75 ➩ ăn lô 75
+ Ngày 24/06/2024 Bạch thủ lô: 73 ➩ trượt
+ Ngày 23/06/2024 Bạch thủ lô: 80 ➩ trượt
+ Ngày 22/06/2024 Bạch thủ lô: 86 ➩ trượt
+ Ngày 21/06/2024 Bạch thủ lô: 96 ➩ ăn lô 96
+ Ngày 20/06/2024 Bạch thủ lô: 90 ➩ ăn lô 90
+ Ngày 19/06/2024 Bạch thủ lô: 73 ➩ trượt
+ Ngày 18/06/2024 Bạch thủ lô: 70 ➩ ăn lô 70
+ Ngày 17/06/2024 Bạch thủ lô: 09  ➩ ăn lô 09
+ Ngày 16/06/2024 Bạch thủ lô: 87 ➩ trượt
+ Ngày 15/06/2024 Bạch thủ lô: 89 ➩ ăn lô 89
+ Ngày 14/06/2024 Bạch thủ lô: 09  ➩ ăn lô 09
+ Ngày 13/06/2024 Bạch thủ lô: 72 ➩ trượt
+ Ngày 12/06/2024 Bạch thủ lô: 54 ➩ ăn lô 54×2
+ Ngày 11/06/2024 Bạch thủ lô: 25  ➩ trượt
+ Ngày 10/06/2024 Bạch thủ lô: 60 ➩ trượt
+ Ngày 09/06/2024 Bạch thủ lô: 18 ➩ ăn lô 18
+ Ngày 08/06/2024 Bạch thủ lô: 80 ➩ ăn lô 80
+ Ngày 07/06/2024 Bạch thủ lô: 76 ➩ trượt
+ Ngày 06/06/2024 Bạch thủ lô: 50  ➩ ăn lô 50
+ Ngày 05/06/2024 Bạch thủ lô: 63  ➩ trượt
+ Ngày 04/06/2024 Bạch thủ lô: 29 ➩ ăn lô 29
+ Ngày 03/06/2024 Bạch thủ lô: 78 ➩ ăn lô 78
+ Ngày 02/06/2024 Bạch thủ lô: 91 ➩ ăn lô 91
+ Ngày 01/06/2024 Bạch thủ lô: 79 ➩ trượt
+ Ngày 31/05/2024 Bạch thủ lô: 87 ➩ trượt
+ Ngày 30/05/2024 Bạch thủ lô: 61 ➩ ăn lô 61
+ Ngày 28/05/2024 Bạch thủ lô: 30 ➩ ăn lô 30
+ Ngày 27/05/2024 Bạch thủ lô: 93 ➩ ăn lô 93
+ Ngày 26/05/2024 Bạch thủ lô: 87 ➩ trượt
+ Ngày 25/05/2024 Bạch thủ lô: 85 ➩ ăn lô 85
+ Ngày 24/05/2024 Bạch thủ lô: 95 ➩ trượt
+ Ngày 23/05/2024 Bạch thủ lô: 70 ➩ trượt
+ Ngày 22/05/2024 Bạch thủ lô: 61 ➩ ăn lô 61 
+ Ngày 21/05/2024 Bạch thủ lô: 73 ➩ ăn lô 73
+ Ngày 20/05/2024 Bạch thủ lô: 72  ➩ ăn lô 72
+ Ngày 19/05/2024 Bạch thủ lô: 73  ➩ trượt
+ Ngày 18/05/2024 Bạch thủ lô: 61 ➩ ăn lô 61
+ Ngày 16/05/2024 Bạch thủ lô: 65 ➩ ăn lô 65
+ Ngày 15/05/2024 Bạch thủ lô: 62 ➩ trượt
+ Ngày 14/05/2024 Bạch thủ lô: 61  ➩ ăn lô 61
+ Ngày 13/05/2024 Bạch thủ lô: 75 ➩ trượt
+ Ngày 12/05/2024 Bạch thủ lô: 68 ➩ trượt
+ Ngày 11/05/2024 Bạch thủ lô: 76  ➩ ăn lô 76
+ Ngày 10/05/2024 Bạch thủ lô: 69  ➩ ăn lô 69
+ Ngày 09/05/2024 Bạch thủ lô: 30 ➩ ăn lô 30
+ Ngày 08/05/2024 Bạch thủ lô: 74  ➩ trượt
+ Ngày 07/05/2024 Bạch thủ lô: 59 ➩ trượt
+ Ngày 06/05/2024 Bạch thủ lô: 92 ➩ trượt
+ Ngày 05/05/2024 Bạch thủ lô: 93  ➩ ăn lô 93
+ Ngày 04/05/2024 Bạch thủ lô: 32  ➩ ăn lô 32
+ Ngày 03/05/2024 Bạch thủ lô: 89  ➩ ăn lô 89
+ Ngày 02/05/2024 Bạch thủ lô: 60 ➩ trượt
+ Ngày 01/05/2024 Bạch thủ lô: 58 ➩ trượt
+ Ngày 30/04/2024 Bạch thủ lô: 68  ➩ trượt

+ Ngày 29/04/2024 Bạch thủ lô: 30 ➩ ăn lô 30

+ Ngày 28/04/2024 Bạch thủ lô: 61 ➩ ăn lô 61
+ Ngày 27/04/2024 Bạch thủ lô: 72  ➩ trượt
+ Ngày 26/04/2024 Bạch thủ lô: 89 ➩ trượt
+ Ngày 25/04/2024 Bạch thủ lô: 83  ➩ trượt
+ Ngày 24/04/2024 Bạch thủ lô: 61  ➩ ăn lô 61
+ Ngày 23/04/2024 Bạch thủ lô: 81  ➩ ăn lô 81
+ Ngày 22/04/2024 Bạch thủ lô: 60 ➩ trượt
+ Ngày 21/04/2024 Bạch thủ lô: 75 ➩ ăn lô 75
+ Ngày 20/04/2024 Bạch thủ lô: 51 ➩ ăn lô 51
+ Ngày 19/04/2024 Bạch thủ lô: 67 ➩ trượt
+ Ngày 18/04/2024 Bạch thủ lô: 09 ➩ ăn lô 09
+ Ngày 17/04/2024 Bạch thủ lô: 40 ➩ ăn lô 40×2
+ Ngày 16/04/2024 Bạch thủ lô: 75 ➩ trượt
+ Ngày 15/04/2024 Bạch thủ lô: 58 ➩ trượt
+ Ngày 14/04/2024 Bạch thủ lô: 16 ➩ ăn lô 16
+ Ngày 13/04/2024 Bạch thủ lô: 89  ➩ ăn lô 89
+ Ngày 12/04/2024 Bạch thủ lô: 67 ➩ trượt
+ Ngày 11/04/2024 Bạch thủ lô: 85  ➩ trượt
+ Ngày 10/04/2024 Bạch thủ lô: 78 ➩ ăn lô 78
+ Ngày 09/04/2024 Bạch thủ lô: 95  ➩ ăn lô 95
+ Ngày 08/04/2024 Bạch thủ lô: 67  ➩ ăn lô 67
+ Ngày 07/04/2024 Bạch thủ lô: 67  ➩ trượt
+ Ngày 06/04/2024 Bạch thủ lô: 32 ➩ ăn lô 32
+ Ngày 05/04/2024 Bạch thủ lô: 72  ➩ ăn lô 72
+ Ngày 04/04/2024 Bạch thủ lô: 86 ➩ ăn lô 86
+ Ngày 03/04/2024 Bạch thủ lô: 45 ➩ trượt
+ Ngày 02/04/2024 Bạch thủ lô: 70  ➩ trượt
+ Ngày 01/04/2024 Bạch thủ lô: 80 ➩ ăn lô 80
+ Ngày 31/03/2024 Bạch thủ lô: 83  ➩ ăn lô 83
+ Ngày 30/03/2024 Bạch thủ lô: 58 ➩ trượt
+ Ngày 29/03/2024 Bạch thủ lô: 87 ➩ ăn lô 87
+ Ngày 28/03/2024 Bạch thủ lô: 74 ➩ trượt
+ Ngày 27/03/2024 Bạch thủ lô: 56 ➩ ăn lô 56
+ Ngày 26/03/2024 Bạch thủ lô: 32  ➩ ăn lô 32
+ Ngày 25/03/2024 Bạch thủ lô: 52 ➩ trượt
+ Ngày 24/03/2024 Bạch thủ lô: 07  ➩ trượt
+ Ngày 23/03/2024 Bạch thủ lô: 32 ➩ ăn lô 32×2
+ Ngày 22/03/2024 Bạch thủ lô: 59 ➩ ăn lô 59 95
+ Ngày 21/03/2024 Bạch thủ lô: 56 ➩ ăn lô 56
+ Ngày 20/03/2024 Bạch thủ lô: 74  ➩ trượt
+ Ngày 19/03/2024 Bạch thủ lô: 98 ➩ ăn lô 98
+ Ngày 18/03/2024 Bạch thủ lô: 62 ➩ ăn lô 62
+ Ngày 17/03/2024 Bạch thủ lô: 78  ➩ trượt
+ Ngày 16/03/2024 Bạch thủ lô: 56 ➩ trượt
+ Ngày 15/03/2024 Bạch thủ lô: 51  ➩ ăn lô 51
+ Ngày 14/03/2024 Bạch thủ lô: 30 ➩ ăn lô 30
+ Ngày 13/03/2024 Bạch thủ lô: 63  ➩ ăn lô 63
+ Ngày 12/03/2024 Bạch thủ lô: 43 ➩ trượt
+ Ngày 11/03/2024 Bạch thủ lô: 84 ➩ trượt
+ Ngày 10/03/2024 Bạch thủ lô: 52 ➩ ăn lô 52
+ Ngày 09/03/2024 Bạch thủ lô: 68  ➩ ăn lô 68
+ Ngày 08/03/2024 Bạch thủ lô: 97 ➩ ăn lô 97
+ Ngày 07/03/2024 Bạch thủ lô: 78 ➩ trượt
+ Ngày 06/03/2024 Bạch thủ lô: 68  ➩ trượt
+ Ngày 05/03/2024 Bạch thủ lô: 48  ➩ ăn lô 48
+ Ngày 04/03/2024 Bạch thủ lô: 67 ➩ trượt
+ Ngày 03/03/2024 Bạch thủ lô: 17  ➩ ăn lô 17
+ Ngày 02/03/2024 Bạch thủ lô: 28  ➩ ăn lô 28
+ Ngày 01/03/2024 Bạch thủ lô: 78  ➩ trượt
+ Ngày 29/02/2024 Bạch thủ lô: 69 ➩ trượt
+ Ngày 28/02/2024 Bạch thủ lô: 90 ➩ ăn lô 90
+ Ngày 27/02/2024 Bạch thủ lô: 61 ➩ ăn lô 61
+ Ngày 26/02/2024 Bạch thủ lô: 84  ➩ trượt
+ Ngày 25/02/2024 Bạch thủ lô: 65  ➩ trượt
+ Ngày 24/02/2024 Bạch thủ lô: 96  ➩ ăn lô 96 
+ Ngày 23/02/2024 Bạch thủ lô: 69  ➩ ăn lô 69
+ Ngày 22/02/2024 Bạch thủ lô: 70  ➩ ăn lô 70
+ Ngày 21/02/2024 Bạch thủ lô: 38 ➩ trượt
+ Ngày 20/02/2024 Bạch thủ lô: 59 ➩ trượt
+ Ngày 19/02/2024 Bạch thủ lô: 58  ➩ ăn lô 58
+ Ngày 18/02/2024 Bạch thủ lô: 88 ➩ ăn lô 88
+ Ngày 17/02/2024 Bạch thủ lô: 78 ➩ trượt
+ Ngày 16/02/2024 Bạch thủ lô: 60 ➩ trượt
+ Ngày 15/02/2024 Bạch thủ lô: 76 ➩ ăn lô 76
+ Ngày 14/02/2024 Bạch thủ lô: 83 ➩ ăn lô 83 
+ Ngày 13/02/2024 Bạch thủ lô: 67 ➩ trượt
+ Ngày 07/02/2024 Bạch thủ lô: 54 ➩ trượt
+ Ngày 06/02/2024 Bạch thủ lô: 67 ➩ ăn lô 67×2
+ Ngày 05/02/2024 Bạch thủ lô: 81 ➩ ăn lô 81
+ Ngày 04/02/2024 Bạch thủ lô: 60 ➩ trượt
+ Ngày 03/02/2024 Bạch thủ lô: 89 ➩ ăn lô 89
+ Ngày 02/02/2024 Bạch thủ lô: 29  ➩ trượt
+ Ngày 01/02/2024 Bạch thủ lô: 45  ➩ trượt
+ Ngày 31/01/2024 Bạch thủ lô: 82  ➩ ăn lô 82
+ Ngày 30/01/2024 Bạch thủ lô: 24  ➩ ăn lô 24
+ Ngày 29/01/2024 Bạch thủ lô: 67  ➩ trượt
+ Ngày 28/01/2024 Bạch thủ lô: 73 ➩ trượt
+ Ngày 27/01/2024 Bạch thủ lô: 64 ➩ trượt
+ Ngày 26/01/2024 Bạch thủ lô: 65 ➩ trượt
+ Ngày 25/01/2024 Bạch thủ lô: 17 ➩ ăn lô 17
+ Ngày 24/01/2024 Bạch thủ lô: 89 ➩ ăn lô 89
+ Ngày 23/01/2024 Bạch thủ lô: 67  ➩ trượt
+ Ngày 22/01/2024 Bạch thủ lô: 70 ➩ trượt
+ Ngày 21/01/2024 Bạch thủ lô: 78  ➩ trượt
+ Ngày 20/01/2024 Bạch thủ lô: 68  ➩ ăn lô 68
+ Ngày 18/01/2024 Bạch thủ lô: 71  ➩ ăn lô 71
+ Ngày 17/01/2024 Bạch thủ lô: 65 ➩ trượt
+ Ngày 16/01/2024 Bạch thủ lô: 62  ➩ trượt
+ Ngày 15/01/2024 Bạch thủ lô: 95  ➩ ăn lô 95
+ Ngày 14/01/2024 Bạch thủ lô: 81 ➩ ăn lô 81
+ Ngày 13/01/2024 Bạch thủ lô: 82  ➩ trượt
+ Ngày 12/01/2024 Bạch thủ lô: 63 ➩ trượt
+ Ngày 11/01/2024 Bạch thủ lô: 76 ➩ trượt
+ Ngày 10/01/2024 Bạch thủ lô: 90 ➩ ăn lô 90
+ Ngày 09/01/2024 Bạch thủ lô: 59 ➩ ăn lô 59
+ Ngày 08/01/2024 Bạch thủ lô: 73 ➩ trượt
+ Ngày 07/01/2024 Bạch thủ lô: 42 ➩ ăn lô 42
+ Ngày 06/01/2024 Bạch thủ lô: 72 ➩ trượt
+ Ngày 05/01/2024 Bạch thủ lô: 63 ➩ ăn lô 63
+ Ngày 04/01/2024 Bạch thủ lô: 62 ➩ ăn lô 62×2
+ Ngày 03/01/2024 Bạch thủ lô: 61 ➩ ăn lô 61
+ Ngày 02/01/2024 Bạch thủ lô: 74  ➩ trượt
+ Ngày 01/01/2024 Bạch thủ lô: 32  ➩ ăn lô 32
+ Ngày 31/12/2023 Bạch thủ lô: 61 ➩ trượt
+ Ngày 30/12/2023 Bạch thủ lô: 70 ➩ ăn lô 70
+ Ngày 29/12/2023 Bạch thủ lô: 64  ➩ trượt
+ Ngày 28/12/2023 Bạch thủ lô: 71  ➩ ăn lô 71
+ Ngày 27/12/2023 Bạch thủ lô: 64 ➩ trượt
+ Ngày 26/12/2023 Bạch thủ lô: 18 ➩ trượt
+ Ngày 25/12/2023 Bạch thủ lô: 73 ➩ trượt
+ Ngày 24/12/2023 Bạch thủ lô: 98 ➩ ăn lô 98
+ Ngày 23/12/2023 Bạch thủ lô: 87  ➩ ăn lô 87
+ Ngày 22/12/2023 Bạch thủ lô: 89 ➩ trượt
+ Ngày 21/12/2023 Bạch thủ lô: 58 ➩ trượt
+ Ngày 20/12/2023 Bạch thủ lô: 38 ➩ trượt
+ Ngày 19/12/2023 Bạch thủ lô: 86 ➩ trượt
+ Ngày 18/12/2023 Bạch thủ lô: 59 ➩ ăn lô 59
+ Ngày 17/12/2023 Bạch thủ lô: 70 ➩ ăn lô 70
+ Ngày 16/12/2023 Bạch thủ lô: 74  ➩ trượt
+ Ngày 15/12/2023 Bạch thủ lô: 69 ➩ trượt
+ Ngày 14/12/2023 Bạch thủ lô: 47 ➩ ăn lô 47
+ Ngày 13/12/2023 Bạch thủ lô: 56 ➩ ăn lô 56
+ Ngày 12/12/2023 Bạch thủ lô: 47  ➩ trượt
+ Ngày 11/12/2023 Bạch thủ lô: 75 ➩ ăn lô 75
+ Ngày 10/12/2023 Bạch thủ lô: 69 ➩ ăn lô 69
+ Ngày 09/12/2023 Bạch thủ lô: 21 ➩ ăn lô 21
+ Ngày 08/12/2023 Bạch thủ lô: 65  ➩ trượt
+ Ngày 07/12/2023 Bạch thủ lô: 74  ➩ trượt
+ Ngày 06/12/2023 Bạch thủ lô: 58  ➩ ăn lô 58
+ Ngày 05/12/2023 Bạch thủ lô: 78 ➩ ăn lô 78
Cùng chuyên mục
Dàn Đề 50 Số MB Dàn Đề 50 Số MB
Soi Cầu Lô Song Thủ Miền Bắc Soi Cầu Lô Song Thủ Miền Bắc
Soi Cầu Lô Xiên 2 Chuẩn Nhất Hôm Nay Soi Cầu Lô Xiên 2 Chuẩn Nhất Hôm Nay
Soi Cầu Lô Xiên 3 Đẹp Nhất Miền Bắc Soi Cầu Lô Xiên 3 Đẹp Nhất Miền Bắc