Số Chuẩn 247

SoChuan247.Top

Soi Cầu Lô Song Thủ Miền Bắc
3.31K

Song thủ lô là cách chơi khá là an toàn và thật sự dễ ăn. Nếu các bạn biết cách soi cầu và chọn số.Với những bạn mà bắt bạch thủ lô hay bị về lộn thì cách chơi này thật sự hay. Cặp song thủ lô mà chúng tôi cho là cặp lô được soi kỹ và dùng nhiều phương pháp để chọn lọc ra. Nên xác suất về là rất cao, nên các bạn có thể yên tâm nhé.

Soi Cầu Lô Song Thủ Miền Bắc

Liên Hệ ZaLo : 0334.259.719
Phí Dịch Vụ ( 1.000.000.. Vnđ )
Hộ Trợ Thẻ : Viettel – Vinaphone – Gate
► Thời gian lấy số từ 08h00 -> 18h00 mỗi ngày.

SOI CẦU SONG THỦ LÔ MIỀN BẮC

 

 

+ Ngày 23/05/2024 : Song thủ lô : đã chốt ➩ ăn lô
+ Ngày 22/05/2024 : Song thủ lô : 36 63  ➩ ăn lô 36
+ Ngày 21/05/2024 : Song thủ lô : 23 32 ➩ ăn lô 32×2
+ Ngày 20/05/2024 : Song thủ lô : 56 65 ➩ trượt
+ Ngày 19/05/2024 : Song thủ lô : 59 95  ➩ ăn lô 95
+ Ngày 17/05/2024 : Song thủ lô : 28 82 ➩ ăn lô 82
+ Ngày 16/05/2024 : Song thủ lô : 19 91 ➩ trượt
+ Ngày 15/05/2024 : Song thủ lô : 68 86  ➩  trượt
+ Ngày 14/05/2024 : Song thủ lô : 78 87  ➩ trượt
+ Ngày 13/05/2024 : Song thủ lô : 19 91 ➩ ăn lô 19
+ Ngày 12/05/2024 : Song thủ lô : 26 62  ➩ ăn lô 62
+ Ngày 11/05/2024 : Song thủ lô : 38 83 ➩  trượt
+ Ngày 10/05/2024 : Song thủ lô : 69 96  ➩ ăn lô 69 96
+ Ngày 09/05/2024 : Song thủ lô : 67 76 ➩ ăn lô 76
+ Ngày 08/05/2024 : Song thủ lô : 32 23 ➩ trượt
+ Ngày 07/05/2024 : Song thủ lô : 46 64 ➩ trượt
+ Ngày 06/05/2024 : Song thủ lô : 69 96  ➩ ăn lô 69 96
+ Ngày 05/05/2024 : Song thủ lô : 67 76 ➩ ăn lô 67×2
+ Ngày 04/05/2024 : Song thủ lô : 37 73 ➩ trượt
+ Ngày 03/05/2024 : Song thủ lô : 46 64  ➩ ăn lô 64
+ Ngày 02/05/2024 : Song thủ lô : 19 91  ➩ ăn lô 91
+ Ngày 01/05/2024 : Song thủ lô : 67 76 ➩ ăn lô 76×2
+ Ngày 30/04/2024 : Song thủ lô : 58 85 ➩ trượt
+ Ngày 29/04/2024 : Song thủ lô : 38 83 ➩ trượt 
+ Ngày 28/04/2024 : Song thủ lô : 25 52  ➩ ăn lô  25×2
+ Ngày 27/04/2024 : Song thủ lô : 54 45  ➩  trượt
+ Ngày 26/04/2024 : Song thủ lô : 25 52 ➩  trượt
+ Ngày 25/04/2024 : Song thủ lô : 67 76   ➩  ăn lô 76
+ Ngày 24/04/2024 : Song thủ lô : 39 93  ➩ ăn lô 93
+ Ngày 23/04/2024 : Song thủ lô : 29 92 ➩ ăn lô 92×2
+ Ngày 22/04/2024 : Song thủ lô : 68 86  ➩  trượt
+ Ngày 21/04/2024 : Song thủ lô : 48 84  ➩ ăn lô 84
+ Ngày 20/04/2024 : Song thủ lô : 79 97 ➩ ăn lô 79×2
+ Ngày 19/04/2024 : Song thủ lô : 39 93  ➩ trượt
+ Ngày 18/04/2024 : Song thủ lô : 37 73  ➩ ăn lô 37 73
+ Ngày 17/04/2024 : Song thủ lô : 03 30  ➩ ăn lô 03
+ Ngày 16/04/2024 : Song thủ lô : 67 76  ➩  trượt
+ Ngày 15/04/2024 : Song thủ lô : 27 72  ➩ trượt
+ Ngày 14/04/2024 : Song thủ lô : 16 61   ➩ ăn lô 16 61
+ Ngày 13/04/2024 : Song thủ lô : 89 98 ➩ ăn lô 89
+ Ngày 12/04/2024 : Song thủ lô : 07 70 ➩ ăn lô 70
+ Ngày 11/04/2024 : Song thủ lô : 17 71  ➩  trượt
+ Ngày 10/04/2024 : Song thủ lô : 79 97  ➩ ăn lô 79 97
+ Ngày 09/04/2024 : Song thủ lô : 17 71  ➩ ăn lô 17
+ Ngày 08/04/2024 : Song thủ lô : 54 45 ➩ trượt
+ Ngày 07/04/2024 : Song thủ lô : 26 62 ➩ trượt
+ Ngày 06/04/2024 : Song thủ lô : 12 21  ➩ ăn lô 12 21
+ Ngày 05/04/2024 : Song thủ lô : 01 10 ➩ ăn lô 10×2
+ Ngày 04/04/2024 : Song thủ lô : 19 91 ➩ ăn lô 91×2
+ Ngày 03/04/2024 : Song thủ lô : 34 43  ➩ trượt
+ Ngày 02/04/2024 : Song thủ lô : 58 85 ➩  trượt
+ Ngày 01/04/2024 : Song thủ lô : 12 21  ➩ ăn lô 12×2
+ Ngày 31/03/2024 : Song thủ lô : 57 75  ➩ ăn lô 57
+ Ngày 30/03/2024 : Song thủ lô : 38 83  ➩ trượt
+ Ngày 29/03/2024 : Song thủ lô : 46 64 ➩ trượt
+ Ngày 28/03/2024 : Song thủ lô : 06 60   ➩ ăn lô 60
+ Ngày 27/03/2024 : Song thủ lô : 14 41  ➩ ăn lô 14
+ Ngày 26/03/2024 : Song thủ lô : 17 71  ➩ ăn lô 17 71
+ Ngày 25/03/2024 : Song thủ lô : 57 75 ➩ trượt
+ Ngày 24/03/2024 : Song thủ lô : 13 31 ➩ ăn lô 13
+ Ngày 23/03/2024 : Song thủ lô : 89 98  ➩ trượt
+ Ngày 22/03/2024 : Song thủ lô : 08 80 ➩ trượt
+ Ngày 21/03/2024 : Song thủ lô : 18 81 ➩ ăn lô 18
+ Ngày 20/03/2024 : Song thủ lô : 36 63 ➩ ăn lô 63
+ Ngày 19/03/2024 : Song thủ lô : 59 95 ➩ ăn lô 59 95
+ Ngày 18/03/2024 : Song thủ lô : 56 65 ➩  trượt
+ Ngày 17/03/2024 : Song thủ lô : 28 82 ➩ trượt
+ Ngày 16/03/2024 : Song thủ lô : 29 92  ➩ ăn lô 92
+ Ngày 15/03/2024 : Song thủ lô : 67 76 ➩ ăn lô 76
+ Ngày 14/03/2024 : Song thủ lô : 09 90  ➩ ăn lô 09
+ Ngày 13/03/2024 : Song thủ lô : 58 85 ➩ trượt
+ Ngày 12/03/2024 : Song thủ lô : 58 85 ➩  trượt
+ Ngày 11/03/2024 : Song thủ lô : 89 98 ➩ ăn lô 89×2
+ Ngày 10/03/2024 : Song thủ lô : 03 30 ➩ ăn lô 30
+ Ngày 09/03/2024 : Song thủ lô : 68 86 ➩ ăn lô 68 86
+ Ngày 08/03/2024 : Song thủ lô : 89 98 ➩ ăn lô 89
+ Ngày 07/03/2024 : Song thủ lô : 07 70 ➩ trượt
+ Ngày 06/03/2024 : Song thủ lô : 19 91  ➩ trượt
+ Ngày 05/03/2024 : Song thủ lô : 69 96  ➩ ăn lô 69
+ Ngày 04/03/2024 : Song thủ lô : 89 98  ➩ trượt
+ Ngày 03/03/2024 : Song thủ lô : 57 75  ➩ trượt
+ Ngày 02/03/2024 : Song thủ lô : 67 76  ➩ trượt
+ Ngày 01/03/2024 : Song thủ lô : 69 96  ➩ ăn lô 96
+ Ngày 29/02/2024 : Song thủ lô : 19 91  ➩ ăn lô 19
+ Ngày 28/02/2024 : Song thủ lô : 38 83  ➩ trượt
+ Ngày 27/02/2024 : Song thủ lô : 72 27 ➩ trượt
+ Ngày 26/02/2024 : Song thủ lô : 17 71 ➩ ăn lô 71
+ Ngày 25/02/2024 : Song thủ lô : 78 87  ➩ ăn lô 87×2
+ Ngày 24/02/2024 : Song thủ lô : 58 85 ➩ trượt
+ Ngày 23/02/2024 : Song thủ lô : 68 86 ➩ ăn lô 68
+ Ngày 22/02/2024 : Song thủ lô : 34 43 ➩ ăn lô 34
+ Ngày 21/02/2024 : Song thủ lô : 78 87 ➩ ăn lô 87
+ Ngày 20/02/2024 : Song thủ lô : 47 74  ➩  trượt
+ Ngày 19/02/2024 : Song thủ lô : 58 85  ➩ ăn lô 58 85
+ Ngày 18/02/2024 : Song thủ lô : 37 73  ➩  trượt
+ Ngày 17/02/2024 : Song thủ lô : 68 86  ➩ trượt
+ Ngày 16/02/2024 : Song thủ lô : 45 54  ➩ ăn lô 54
+ Ngày 15/02/2024 : Song thủ lô : 39 93  ➩ ăn lô 39
+ Ngày 14/02/2024 : Song thủ lô : 58 85  ➩  trượt
+ Ngày 08/02/2024 : Song thủ lô : 67 76   ➩ ăn lô 76
+ Ngày 07/02/2024 : Song thủ lô : 34 43  ➩ ăn lô 43×2
+ Ngày 06/02/2024 : Song thủ lô : 25 52 ➩ ăn lô 52
+ Ngày 05/02/2024 : Song thủ lô : 67 76 ➩ ăn lô 76 
+ Ngày 04/02/2024 : Song thủ lô : 39 93  ➩ trượt
+ Ngày 03/02/2024 : Song thủ lô : 58 85  ➩ ăn lô 58
+ Ngày 02/02/2024 : Song thủ lô : 47 74  ➩ ăn lô 74
+ Ngày 01/02/2024 : Song thủ lô : 27 72 ➩ trượt
+ Ngày 31/01/2024 : Song thủ lô : 48 84  ➩ trượt
+ Ngày 30/01/2024 : Song thủ lô : 23 32 ➩ ăn lô 32
+ Ngày 29/01/2024 : Song thủ lô : 18 81 ➩ ăn lô 81
+ Ngày 28/01/2024 : Song thủ lô : 39 93  ➩ trượt
+ Ngày 27/01/2024 : Song thủ lô : 56 65  ➩ trượt
+ Ngày 26/01/2024 : Song thủ lô : 38 83 ➩ ăn lô 38
+ Ngày 25/01/2024 : Song thủ lô : 59 95  ➩ trượt
+ Ngày 24/01/2024 : Song thủ lô : 68 86 ➩ trượt
+ Ngày 23/01/2024 : Song thủ lô : 57 75 ➩ ăn lô 75×2
+ Ngày 22/01/2024 : Song thủ lô : 23 32  ➩ ăn lô 23
+ Ngày 21/01/2024 : Song thủ lô : 48 84  ➩ trượt
+ Ngày 20/01/2024 : Song thủ lô : 38 83 ➩ ăn lô 38
+ Ngày 19/01/2024 : Song thủ lô : 57 75 ➩ ăn lô 75
+ Ngày 18/01/2024 : Song thủ lô : 59 95 ➩ ăn lô 59
+ Ngày 17/01/2024 : Song thủ lô : 47 74  ➩ trượt
+ Ngày 16/01/2024 : Song thủ lô : 58 85  ➩ ăn lô 58
+ Ngày 15/01/2024 : Song thủ lô : 15 51 ➩ ăn lô 15
+ Ngày 14/01/2024 : Song thủ lô : 59 95 ➩ ăn lô 59
+ Ngày 13/01/2024 : Song thủ lô : 24 42  ➩ trượt
+ Ngày 12/01/2024 : Song thủ lô : 16 61  ➩ ăn lô 16
+ Ngày 11/01/2024 : Song thủ lô : 69 96  ➩ trượt
+ Ngày 10/01/2024 : Song thủ lô : 67 76  ➩ ăn lô 67
+ Ngày 09/01/2024 : Song thủ lô : 05 50.➩  trượt
+ Ngày 08/01/2024 : Song thủ lô : 67 76 ➩ trượt
+ Ngày 07/01/2024 : Song thủ lô : 46 64 ➩ trượt
+ Ngày 06/01/2024 : Song thủ lô : 59 95  ➩ trượt
+ Ngày 05/01/2024 : Song thủ lô : 16 61 ➩ ăn lô 61
+ Ngày 04/01/2024 : Song thủ lô : 03 30 ➩ ăn lô 30
+ Ngày 03/01/2024 : Song thủ lô : 18 81 ➩ ăn lô 18
+ Ngày 02/01/2024 : Song thủ lô : 46 64  ➩ trượt
+ Ngày 01/01/2024 : Song thủ lô : 69 96 ➩  trượt
+ Ngày 31/12/2023 : Song thủ lô : 36 63 ➩ ăn lô 36×2
+ Ngày 30/12/2023 : Song thủ lô : 68 86 ➩ ăn lô 68
+ Ngày 29/12/2023 : Song thủ lô : 29 92 ➩ trượt
+ Ngày 28/12/2023 : Song thủ lô : 56 65 ➩ trượt
+ Ngày 27/12/2023 : Song thủ lô : 17 71 ➩ ăn lô 17×3
+ Ngày 26/12/2023 : Song thủ lô : 58 85  ➩ ăn lô 85
+ Ngày 25/12/2023 : Song thủ lô : 56 65 ➩ trượt
+ Ngày 24/12/2023 : Song thủ lô : 39 93 ➩ trượt
+ Ngày 23/12/2023 : Song thủ lô : 46 64  ➩ ăn lô 64
+ Ngày 22/12/2023 : Song thủ lô : 29 92  ➩ ăn lô 92
+ Ngày 21/12/2023 : Song thủ lô : 17 71  ➩ ăn lô 17
+ Ngày 20/12/2023 : Song thủ lô : 67 76  ➩ ăn lô 76
+ Ngày 19/12/2023 : Song thủ lô : 67 76  ➩ trượt
+ Ngày 18/12/2023 : Song thủ lô : 59 95 ➩ ăn lô 59
+ Ngày 17/12/2023 : Song thủ lô : 26 62 ➩ ăn lô 62
+ Ngày 16/12/2023 : Song thủ lô : 45 54  ➩ trượt
+ Ngày 15/12/2023 : Song thủ lô : 39 93  ➩ ăn lô 39
+ Ngày 14/12/2023 : Song thủ lô : 08 80  ➩ trượt
+ Ngày 13/12/2023 : Song thủ lô : 59 95 ➩ ăn lô 59
+ Ngày 12/12/2023 : Song thủ lô : 78 87 ➩  trượt
+ Ngày 11/12/2023 : Song thủ lô : 17 71 ➩ trượt
+ Ngày 10/12/2023 : Song thủ lô : 18 81 ➩ ăn lô 18×2
+ Ngày 09/12/2023 : Song thủ lô : 29 92 ➩ ăn lô 92
+ Ngày 08/12/2023 : Song thủ lô : 17 71  ➩ ăn lô 71
+ Ngày 07/12/2023 : Song thủ lô : 39 93 ➩ trượt
+ Ngày 06/12/2023 : Song thủ lô : 16 61 ➩ ăn lô 61×2
+ Ngày 05/12/2023 : Song thủ lô : 48 84  ➩ ăn lô 84

Ngoài chơi song thủ lô mỗi ngày tại đây. Thì các bạn cũng có thể tham khảo theo chơi nuôi lô cặp khung 3 ngày của chúng tôi nhé. Đó là một nơi nuôi lô rất hiệu quả và an toàn. Còn bây giờ các bạn hãy xem ngay cặp lô hôm nay của chúng tôi ở bên dưới đây nhé.

Cùng chuyên mục
Dàn Đề 50 Số MB Dàn Đề 50 Số MB
Soi Cầu Bạch Thủ Đẹp Nhất Soi Cầu Bạch Thủ Đẹp Nhất
Soi Cầu Lô Xiên 2 Chuẩn Nhất Hôm Nay Soi Cầu Lô Xiên 2 Chuẩn Nhất Hôm Nay
Soi Cầu Lô Xiên 3 Đẹp Nhất Miền Bắc Soi Cầu Lô Xiên 3 Đẹp Nhất Miền Bắc